Manifest 1/5/13 -         Assemblea de Treballadores i Treballadors d'Acció Social