Grup de Treball de Retallades -         Assemblea de Treballadores i Treballadors d'Acció Social